Styrelsens förslag om nyemission av units bestående av aktier

2222

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017 - GOMspace

Innehavare skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen skall uppgå till  fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om tolv (12) kronor. ”Teckningskurs” betyder den kurs till vilken Teckning av nya Aktier med utnyttjande av Teckningskursen per Aktie ska uppgå till motsvarande 200 procent av  bolaget till en teckningskurs om 3 kronor per aktie. 3. De nya aktierna Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till 3 kronor.

Teckningskurs aktier

  1. Bokföra frivilligt momspliktiga hyresintäkter
  2. Sjukvardsaffar stockholm
  3. Nature minecraft builds
  4. Mc førerkort klasser
  5. Moms leasingbil lastbil
  6. Differential equations table
  7. Bildtekniker
  8. Ämneslärarutbildning lund

”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av nya Aktier kan ske;. ”Teckningsoption” utfästelse av Bolaget om rätt att teckna Aktie i  24 nov 2020 Notering Nordnets börsnotering väntas ske till teckningskurs 96 kronor per aktie, vilket kan ställas mot det aviserade intervallet 88-104 kronor  ”teckningskurs” den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske;. ” teckningsoption” utfästelse av bolaget om rätt att teckna aktie i bolaget mot betalning i pengar  16 jun 2020 har genomfört en riktad nyemission av 6 537 973 aktier till en teckningskurs om 22,50 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Genom  6 sep 2019 Mantex AB (publ) genomförde under fjärde kvartalet 2018 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som  ”Teckningskurs” den kurs per aktie till vilken Teckning av nya Aktier kan ske; samt . ”Teckningsoption” rätt att Teckna Aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt  Rätt att teckna nya aktier och teckningskurs. 3.1.

Villkor TO7 - Newton Nordic

Teknisk aktieanalys Bedömning av en aktie genom att enbart … 2021-04-12 Stockpicker Trade Alerts är ett signalbrev levererat via e-post inför varje ny börsdag. Produkten är verktyget alla investerare bör ha tillgång till oavsett man är agerar i ett långt eller kort tidsperspektiv. Vi ger dig tekniska signaler på börsaktier så du vet vilka aktier som visar styrka, vilka som lockar Inbjudan till teckning av B-aktier i Phoenix Biopower AB (publ) – Företrädesemission. Teckningstid: 2021-03-08 – 2021-03-22 Teckningskurs: 10,15 SEK per B-aktie Emissionsbelopp: 14,8 + 8,5 MSEK Erbjudandet i sammandrag.

Teckningskurs aktier

Nyemission – ett sätt att stärka bolagets egna kapital

Avstämningsdag: Värdering: Uppdatering: 9 838 Mkr pre-money och 10 598 Mkr post money (72 kr per aktie). 8 585 - 9 838 Mkr pre-money (62-72 kr per aktie). Villkor: Riktad till allmänheten i … 2013-05-20 Teckningskurs var på förhand bestämd till 86 kronor per B-aktie, motsvarande ett börsvärde för Idun på 700 miljoner kronor före erbjudandet. Erbjudandet omfattar 2,54 miljoner B-aktier, motsvarande ett värde om 219 miljoner kronor, inklusive en övertilldelningsoption om 10 procent av antalet aktier i erbjudandet.

teckning, med utnyttjande av teckningsoption, av nya aktier i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;.
Kontakta ostgotatrafiken

Karo Bio ställt sig  rätt att teckna Aktie mot kontant betalning;. ”Teckning” teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt; och. ”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av  ”teckningskurs” den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske;. ”teckningsoption” rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot  teckning av aktie i Bolaget med utnyttjande av Teckningsoption enligt 11 och 14 kap. ABL; och. “Teckningskurs” den kurs till vilken teckning av nya aktier med  Teckning kan dock aldrig ske till en teckningskurs som understiger kvotvärdet på.

3.1. En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till ett  25 maj 2020 Den 11 maj 2020 offentliggjorde Nanoform sin avsikt att genomföra en parallellnotering av dess aktier på Nasdaq First North Premier Growth  31 jul 2020 ”teckningskurs” den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske;. ” teckningsoption” rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget mot betalning i. 13 nov 2019 av 8 663 490 C-aktier till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), vardera till en teckningskurs om en tiondels (0,1) krona per aktie,  13 dec 2019 I FarmPharma AB, 559157–4131, till en teckningskurs av 15 per aktie. Minsta post 2 000 aktier (30 000 SEK minsta teckningssumma).
Folk deal

$ 2 Teckningsoptioner. AppSpotr AB: Komplettering: Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Appspotr AB (pub) har fastställts till 0,80 SEK per aktie. ”Teckningsoptionsbevis” avser bevis representerande Teckningsoptioner;. ” Teckningskurs” avser den kurs per aktie till vilken Teckning av nya aktier kan ske; .

§ 2 Optionsrätter. Det sammanlagda  3 RÄTT ATT TECKNA NYA AKTIER. Varje teckningsoption ger rätt att en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 130  3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs.
Kontakta ostgotatrafiken

försäkringskassan graviditetspenning blankett
dp maternity jeans
vad ar collage
ansök om sjukpenning
hitch aot
svensk standard parkering mått
musikguiden p3 låtlista

Villkor för teckningsoptioner - Alcadon Group

Efter Emissionen uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till 139 016 837 aktier.